כתבה בבלוג

גן טובה

קחי לך - מאת: יאנוש קורצאק

יאנ 11. 2011 | מאת טובה טלמור

קחי לך זמן לעבודה - זה מחיר להצלחתך.

קחי לך זמן לחשיבה - זהו מחיר הכוח.

קחי לך זמן למשחקים - זה סוד הנעורים שלך.

קחי זמן לקריאה - זה הבסיס לידע שלך.

קחי לך זמן לשלווה - זה מסייע לך לשטוף את האבק מעינך

קחי לך זמן להכרות וידידים - זה מעיין האושר שלך.

קחי לך זמן לאחוות האדם - חברות עם אדם קרוב מבטיחה לך את התרומה לזולתך.

קחי לך זמן לחלומות - זה ימשוך את נפשך אלי כוכבים.

קחי לך זמן לצחוק - זה יקל עליך את מעמסות החיים.

קחי לך זמן לתכנון - ואז תהיה לך אפשרות לבצע את כל האחרים.